Maatskappystruktuur

Maatskappystruktuur

Die redelike organisasiestruktuur maak die verdeling van arbeid en verantwoordelikhede van alle departemente van die maatskappy duidelik, voer prestasiebestuur effektief uit en kombineer die groei van werknemers met organisatoriese doelwitte.

Maatskappystruktuur